ორგანიზაცია “ახალგაზრდა ფემინისტები” დებატების ჩემპიონატს იწყებს

108 ნახვაა(ა)იპ “ახალგაზრდა ფემინისტები” მონაწილეთა მიღებას აცხადებს, რომლებსაც შესაძლებლობა ექნებათ: აიმაღლონ ცნობიერება გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ მიიღონ თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილება ბრიტანული საპარლამენტო სტილით დებატების შესახებ  განივითარონ კრიტიკული აზროვნების უნარი დახვეწონ საჯაროდ გამოსვლის ხელოვნება განივითარონ კომუნიკაციის უნარი და დაამყარონ პერსონალური “ნეთვორქინგი” ადგილობრივ ახალგაზრდებთან  განივითარონ გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევები პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ შიდა […]

Continue Reading